ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.นวภัทร์ ศากรวิมล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
preceptorship in Advanced ImplantologyUniversity of California Los Angeles
ปริญญาโท ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.