ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.จุรีณาฐ อุไรธนกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Doctor of Dental Surgery D.D.S.- วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต