ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลสกลนคร
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2562 - 2562นายแพทย์ประจำศูนย์แพทยืหนองถุงโรงพยาบาลข่อนแก่น
2549 - 2562แพทย์เวรใน/แพทย์ ERโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
2550 - 2553นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลนครปฐม
2545 - 2547รักษาการผู้อำนวยการพยาบาลโรงพยาบาลคำตากล้า