ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรกุมารเวชกรรมสถาบันสุขภาพเด็ก
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2557กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
2556 - 2556กุมารแพทย์โรงพยาบาลซานเปาโล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ13:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.