ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีรนันท์ มิตรภานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก พัฒนาการเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.