ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.สนทิศ สุทธิจำรูญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :นรีเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สูติ-นรีแพทย์ ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์นรีเวชกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.