ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(วิทยาเอ็นโดดอนต์))ม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.