ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วินัย พอล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2561อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลตากสิน
2553 - 2555อายุรแพทย์โรงพยาบาลกรุงธน 1 (สมิติเวชธนบุรี)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.