ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พิชญ์ พิเศษสิทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์แพทยสภา
American Board Certified in Nutritional WellnessAmerican Naturopathic Certification Board (ANCB)
American Board of Anti-Aging and Regenertive MedicineAmerican Academy of Anti-Aging Medicine
Master of Science Dermatology Skill and TreatmentUniversity of Hertfordshire United Kingdom
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2563Full-TimeRoyal Life Anti Aging CenterBangkok Hospital
2558 - 2563Part-time DoctorS Medical Clinic
2559 - 2560Part-Time DoctorDNA Clinic
2558 - 2560Part-Time DoctorTrueest Clinic
2558 - 2560S Medical ClinicPart-Time Doctor
2558 - 2559Part-Time DoctorSkeyndor Clinic
2555 - 2556Internshipรพ.กบินทร์บุรี