ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ธัญวดี พัทมุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Master of Science in Clinical DermatologyUniversity of Hertfordshire United Kingdom
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพฤหัส10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.