ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมบัติ ธนบุณยวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
(รอใบ)อว.ศัลยศาสตร์จักษุตกแต่งและเสริมสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.จักษุวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Internshipsรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.พระมงกุฏเกล้า