ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิรภัสสร ศรพิพัฒน์พงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2559แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - 2552แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.