ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.คมสัน อินทรสุขสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2546โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
2531 - 2536โรงพยาบาลชะอำ
2529 - 2531โรงพยาบาลนภาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอังคาร07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพุธ07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันศุกร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันเสาร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.