ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Upper GI SurgeryKyushu University Hospital / Fukuoka Japan
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์รพ.วชิรพยาบาล
Internshipsรพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2559ศัลยแพทย์ (part time)รพ.นนทเวช
2551 - 2559อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล
2557 - 2559ศัลยแพทย์ (part time)รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
2557 - 2558ศัลยแพทย์ (part time)รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.