ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อภิสิทธิ์ พัชรประเสริฐสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :กุมารเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช
Residencies: กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์