ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชัญญา เวชเพิ่ม

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies : อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอายุรแพทย์ทั่วไป แผนกอายุร กรรมทั่วไป