ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“แม้จะเป็นแพทย์มะเร็งนรีเวช ก็จำเป็นต้องรู้จักมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย เพราะโรคมะเร็งมักจะมีความซับซ้อนและไม่ได้ตรงไปตรงมาตามตำราที่มีทั้งหมดเสมอ การใส่ใจในรายละเอียด โดยเฉพาะในเคสที่ดูแล้วไม่เป็นไปตามปกติเหมือนเคสโดยทั่วไปนั้นมีความสำคัญอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น กรณีคนไข้ที่เป็นมะเร็งรังไข่รายหนึ่ง ถ้าเราไม่อ่านผลเซลล์อย่างละเอียดจะไม่เห็นความผิดปกติหรือสงสัยได้เลยว่ามีความแปลกจนต้องสั่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม และก็เป็นไปตามที่คาด คือหมอพบว่ามะเร็งรังไข่ในคนไข้รายนี้ Cell Type ที่ทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่ Cell Type ของมะเร็งรังไข่โดยตรง แต่เป็น Cell Type ของมะเร็งลำไส้ ซึ่งในสมัยก่อนการรักษาจะอิงจากอวัยวะ แต่ในการรักษาผู้ป่วยรายนี้เราใช้วิธีปรับสูตรยาเคมีให้ตรงกับโรคมากขึ้น และเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมกว่า ในกรณีนี้การพิจารณาให้สูตรยาเคมีเราจะพิจารณาจากชนิดของเซลล์มะเร็ง ไม่ใช่จุดหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง เพราะการตอบสนองต่อยาจะดีกว่า มีโอกาสหายจากโรคมากกว่า และไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่จำเป็น”


ด้วยความที่เห็นผู้คนรอบข้างมีปัญหาสุขภาพและเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี อยากเป็นแพทย์ ประกอบกับตอนเรียนมัธยมปลายก็มีความชอบและความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา

พอมาเรียนแพทย์จริงๆ ก็รู้สึกสนุก และยิ่งพอได้มาดูแลคนไข้ตามวอร์ดต่างๆ ก็เกิดความชอบในการดูแลผู้ป่วยโรคสูตินรีเวช เพราะรู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการรักษาด้วยยาและการผ่าตัดอย่างประกอบกัน ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ง 

จากความสนใจสู่ความมุ่งมั่น...จนเป็นความสำเร็จ

เมื่อมีความสนใจทางด้านนี้ คุณหมอจึงมุ่งศึกษาต่อเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช และก็ยิ่งรู้สึกชอบในการทำหัตถการทางนรีเวช และด้วยโรคหนักๆ ส่วนใหญ่ที่พบในผู้หญิงก็คือมะเร็ง จึงอยากพัฒนาความรู้และความชำนาญในการรักษา โดยศึกษาต่อยอดจากโรคนรีเวชให้ลึกลงไปอีก เป็นการรักษามะเร็งนรีเวชที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งแน่นอนว่าความรู้ที่ได้และมีความชำนาญในการรักษาผ่าตัดมะเร็งนรีเวชก็เพิ่มทวีขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวชที่ต้องอาศัยการฝึกฝน รวมการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นเรียนแพทย์จนสำเร็จเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็งนรีเวช โดยศึกษาติดต่อกันใช้เวลารวมถึง 13 ปี

สั่งสมประสบการณ์เป็นความชำนาญ

คุณหมอเล่าถึงประสบการณ์จากการทำงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติไว้ว่า ขณะนั้นไม่มีแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาประจำอยู่เลย ในทุกๆ วันก็มีเคสผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก ซึ่งพบเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งทางนรีเวชในเวลานั้น และการที่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยคิวการรักษาและการผ่าตัดทำให้ต้องเซตการผ่าตัดแทบทุกวัน เพราะการผ่าตัดรักษามะเร็งต้องแข่งกับเวลาของการดำเนินโรค หากปล่อยให้คนไข้รอคิวผ่าตัดนาน 3 เดือน 6 เดือน ผลการรักษาก็จะสู้การผ่าตัดก่อนโรคลุกลามไปไกลไม่ได้ หรือบางรายโรคลุกลามจนอาจจะผ่าตัดออกไม่ได้ด้วยซ้ำ

“จากประสบการณ์ทำให้หมอรู้ว่า สิ่งที่พบหลายอย่างก็ยังไม่มีในตำรา และในขณะนั้นการออกแบบการรักษาโรคบางอย่างก็ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสำเร็จ การพิจารณาและเรียนรู้เพิ่มเติมก็เพื่อปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

ศึกษาวิจัยในขั้นตอนการรักษาแบบองค์รวม

นอกจากการรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอยังทำงานวิจัย เรื่องสถิติข้อมูลพื้นฐานมะเร็งปากมดลูกในคนไทย และจัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกให้เป็นระบบ และมีโฟลว์ที่เป็นรูปแบบ ลดระยะการรอคอย มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แชร์ประสบการ์ระหว่างผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกับผู้ป่วยใหม่ ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ที่พักอาศัยระหว่างการรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบบองค์รวมโดยสหสาชาวิชาชีพ ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 ในการประชุมประจำปี ของกรมการแพทย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

งานวิจัยนี้เป็นการจัดระบบและขั้นตอนการรักษาว่าคนไข้มะเร็งปากมดลูกทุกคนควรได้รับการดูแลจากส่วนใดบ้าง เพื่อให้คนไข้ได้รับการบริการในทุกส่วนที่จำเป็นไปพร้อมๆ กัน ทั้งการเอกซเรย์ การส่องกล้อง และอื่นๆ โดยไม่ต้องเว้นระยะเวลานาน หรือต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้งเกินไป ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยหมอจะจัดทีมดูแลคนไข้ที่เรียกว่า ECT. Cervix Expert Care Team Cervical Cancer คอยให้การดูแล

นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบบองค์รวม

คนไข้มะเร็งที่ รพ.พญาไท 1 จะมีทีม PTC สูตินรีเวช มี Nurse Case ให้การดูแลและติดตามคนไข้ มีที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา มีการวางแผนการรักษาโดยทีม tumor conference ที่ประกอบด้วยแพทย์มะเร็งนรีเวช แพทย์เคมีบำบัด แพทย์รังสีรักษา ที่จะร่วมประชุมเพื่อประเมิน วางแผน กำหนดวิธีการและวันเวลาร่วมกัน เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุด และยิ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมการตรวจยีน ชนิดของเซลล์มะเร็งและชนิดของโรค ซึ่งทำให้การเลือกใช้ยามีความจำเพาะกับยีนของคนไข้ จึงทำให้การสนองตอบต่อยาและการรักษาได้ผลที่ดีกว่า โอกาสหายจากโรคก็สูงตามไปด้วย

“อยากฝากถึงผู้หญิงทุกคนว่า การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกนั้น นอกจากเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงแล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันก็มีรายงานการวิจัยว่าได้ผลจริงๆ และที่สำคัญ คือควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเซลล์ หรือปัจจุบันสามารถตรวจหาไวรัสก่อมะเร็งหรือเอชพีวี (HPV) ได้ด้วย ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องกลัวหรือคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย เพราะเราสามารถเลือกตรวจกับคุณหมอผู้หญิงได้”

คุณหมอยังบอกอีกว่า ในปัจจุบัน นวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค หรือแม้แต่การตรวจ HPV DNA ประเมินความเสี่ยงเพื่อติดตามและป้องกัน ดังนั้นถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติก็อย่าลังเลที่จะเข้ารับการตรวจ เพราะการรู้เร็วมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงมาก ไม่ว่าจะมะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก ก็สามารถตรวจเจอได้ก่อนตั้งแต่ยังไม่มีอาการปรากฏ

คลิกดูรายละเอียด