ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิมฑิราภ์ สุจริตวงศานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowships : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหัวใจและเวชบำบัดวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ
ปริญญาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรมทั่วไป
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.