ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ชมภูนุช ติยะวงศ์มานะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง (Certificate in Advanced Implatology)UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560ทันตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลฟันทองหล่อ
2556 - 2557ทันตแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลหัวยอด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-18:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.