ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PMR)พญ.ชาภา ภู่ประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipsรพ.ร้อยเอ็ด
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560นายแพทย์ชำนาญการรพ.พระปกเกล้า
2554 - 2555นายแพทย์ปฎิบัติการรพ.เมี่ยงสรวง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันศุกร์16:00-18:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.