ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์