เกี่ยวกับรพ.พญาไท

นาย อัฐ  ทองแตง

นาย อัฐ ทองแตง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท

นาย อิทธิ  ทองแตง

นาย อิทธิ ทองแตง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

นายสิทธิชัย  สุขเจริญมิตร

นายสิทธิชัย สุขเจริญมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ดร.นพ. เกริกยศ  ชลายนเดชะ

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1

นพ. อนันตศักดิ์  อภัยรัตน์

นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

นพ.สุรพล  โล่ห์สิริวัฒน์

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3

นางศศิธร  มูลสวัสดิ์

นางศศิธร มูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสายจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าและ ผอ.ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือรพ.พญาไท-เปาโล

นางสุภาพร  บัญชาจารุรัตน์

นางสุภาพร บัญชาจารุรัตน์

ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล