เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นางศศิธร มูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสายจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าและ ผอ.ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือรพ.พญาไท-เปาโล
นางศศิธร  มูลสวัสดิ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
• ปริญญาโท MBA_Notre Dame de Namur University, USA.
 
ประสบการณ์
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายจัดซื้อ เครือโรงพยาบาลพญาไท
• ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ เครือโรงพยาบาลพญาไท
• รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1
• ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ และบริหารคลังสินค้าเครือโรงพยาบาลพญาไท