เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นางสุภาพร บัญชาจารุรัตน์

ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
นางสุภาพร  บัญชาจารุรัตน์
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
ประสบการณ์
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซี อาร์ ซี เอโฮล์ล จำกัด 
• ที่ปรึกษาทรัพยาการมนุษย์ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย