โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับรพ.พญาไท

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นาย อิทธิ ทองแตง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
นาย อิทธิ  ทองแตง

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โกลเด้นเกรท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เปาโลสมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย  ทองแตง จำกัด

ประสบการณ์

• กรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท
• ผู้จัดการฝึกหัด บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• องกรรมการผู้จัดการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด