เกี่ยวกับรพ.พญาไท

คณะกรรมการ

นายอิทธิ ทองแตง

กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายอิทธิ ทองแตง
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โกลเด้นเกรท ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เปาโลสมุทรปราการ จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเปาโลเมดิค จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำกัด
• กรรมการ บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย  ทองแตง จำกัด
ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท
• ผู้จัดการฝึกหัด บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด
• องกรรมการผู้จัดการ บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด