ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อัมพฤกษ์ อัมพาต รู้เร็วรู้ทันพบหมอไวรักษาได้ดี

โรคอัมพาตเกิดจากการที่สมองขาดเลือดเพราะมีการตีบ ตัน หรือแตกของหลอดเลือดสมอง การสังเกตการเกิดโรคเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อรู้และได้พบแพทย์เร็วมากขึ้นเท่าไร จะทำให้โอกาสเสียชีวิตหรือพิการลดลงมากขึ้นเท่านั

ปวดศีรษะมีความต่าง เพราะต่างโรคต่างสาเหตุ

โรคปวดศีรษะโดยส่วนใหญ่แล้วมักไม่ได้เกิดจากภาวะร้ายแรง แต่ทั้งนี้อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยผู้เชื่ยวชาญ เพราะอาจเป็นอาการนำของโรคที่มีอันตรายร้ายแรง

ฮีทสโตรก โรคลมแดด ดูแลตัวเองให้ห่างไกลเมื่อต้องอยู่ในที่โซนร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ ส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะ หน้ามืด เพ้อ ชัก ไม่รู้สึกตัว หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ แ

โรคหลอดเลือดสมองกับการกายภาพบำบัดที่เหมาะสม

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต หากปล่อยไว้ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิ