ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดก่อนได้ประโยชน์ดีกว่า

ปกติแล้วเด็กๆ จะมีความเสี่ยงในการถูกสัตว์กัดสูง เพราะเด็กมักแยกไม่ออกว่าสัตว์นั้นดุร้ายหรือไม่ การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนย่อมช่วยให้ปลอดภัยจากโรคได้

ถ้าตรวจแล้วเป็นเบาหวานต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นเบาหวาน ขอให้ตั้งสติ ทบทวนพฤติกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ บอกกับคนรอบข้างและครอบครัวโดยไม่ต้องอาย เพราะจะทำให้เกิดการร่วมมือในการดูแลรักษาโรค

การดูแลสุขภาพกายและใจ...ให้ห่างไกลโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Aging เริ่มเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์และทัศนคติ

รอบเดือนแบบนี้ ปกติดีหรือเปล่า

ในระหว่างมีรอบเดือน ผู้หญิงส่วนมากจะมีอาการปวดจากการบีบตัวของมดลูก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากปวดรุนแรงถึงขั้นที่ไม่สามารถไปทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องปกติ