ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (โรคตับ)


โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์โรคทางเดินอาหาร อาคาร 1 ชั้น 12 | Phyathai 2 Hospital, Gastrointestinal and Liver diseases center, Building 1, 12th floor
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. | Monday - Friday from 08.00 am.- 08.00 pm.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. | Saturday - Sunday from 08.00 am. - 05.00 pm.
0-26172444 ต่อ 7401, 7406 | +662 617 2444 Ext. 7401, 7406


โรคตับ และระบบทางเดินอาหาร


รพ.พญาไท 2 ดูแลและรักษา โรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด เช่นโรคตับและอื่นๆ ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคของตับ น้ำดี มะเร็งตับ ตับอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ เป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ริดสีดวง และกระเปาะในลำไส้ใหญ่ โดย จะเป็นศูนย์ที่ครบวงจร เป็น One Stop Service มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอายุรกรรมและการผ่าตัด ทั้งแบบปกติหรือการส่องกล้อง ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยศูนย์ย่อยๆ เช่น คลินิกทางด้านโรคกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ศูนย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์โรคตับและทางเดินน้ำดี นอก จากนั้นยังจะเพิ่มศูนย์การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจร โดยจะนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมารวมกัน เพื่อความสะดวกของคนไข้ที่มาใช้บริการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ ทำโดยใช้กล้องสอดผ่านจากปากทวารไปยังลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (EGD)

เป็นวิธีการใช้กล้องสอดผ่านจากปากลงสู่คอไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ

การส่องกล้องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน ERCP

เป็นวิธีการใช้กล้องส่องผ่านจากปากไปยังรูเปิดของท่อน้ำดีที่อยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้น แล้วฉีดสารทึบแสงเข้าไปในท่อทางเดินน้ำดี ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมิน และรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

แค่ปรับพฤติกรรม...ก็รักษา “กรดไหลย้อน” (GERD) ได้

ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหาร ทำให้ความดันของหลอดอาหารต่ำลง หรือบ่อยกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ อาหารและยาบางชนิด ภาวะน้ำหนักเกิน ความเครียด หรือความผิดปกติในการบีบตัว