ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร 1 | Phyathai 2 Hospital, 4th Floor, Building 1
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 09.00 – 19.00 น. | Monday to Friday  from 09:00 am. to 07:00 pm.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา 09.00 – 16.00 น.  |  Saturday - Sunday from  09.00 am - 04.00 pm.
02-617-2444 ต่อ 7401 , 7406 | (+66)2617-2444 ext. 7401, 7406

รพ.พญาไท 2 บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วย โรคทางระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อย่างครบวงจร ดำเนินงานโดย ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยเฉพาะ โดยแพทย์ทุกท่านได้รับการรับรองคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากแพทยสภา และหลายท่านได้ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้สามารถให้ การวินิจฉัยและการรักษากับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

ซึ่งจุดประสงค์ของการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมี 2 ลักษณะ ได้แก่

1. รักษาให้หายขาด ( Cure)

2. รักษาเพื่อประคับประคอง (Palliative)

ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะประกอบด้วยทีมแพทย์สหสาขา

ได้แก่ ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ มะเร็งวิทยา โดยมีวิธีการรักษา ดังนี้
• การผ่าตัด

• ฉายแสงรังสีรักษา

• การให้ยาเคมีบำบัด

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อย่าอาย...ถ้าคุณเป็นริดสีดวงทวาร

ไม่กินผักผลไม้ ชอบเบ่งเวลาขับถ่ายเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดริดสีดวงทวารหนักหรือแม้แต่การนั่งขับถ่ายเป็นเวลานานอย่างการเล่นโทรศัพท์ ก็จะทำให้เบาะรองเลื่อนคล้อยต่ำลงมาและยื่นออกทางทวารหนัก

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายของคนอายุ 50 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายของคนอายุ 50 ปีขึ้นไป

ในปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 4 ของโลก

ถ้าคุณเป็นสาววัยกลางคนและมีปัญหาเรื่องขับถ่ายลองมารู้จักนี้ “โรคกระเปาะทวารหนัก”

ถ่ายอุจจาระต้องเบ่งทุกครั้ง ถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่สุด เป็นในผู้หญิงวัย 30-50 ปี มีปัญหาเรื่องขับถ่าย อาจเป็นโรคกระเปาะทวารหนัก