ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สรรสร้างครอบครัวด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ ก่อนทำการรักษา แพทย์จะตรวจประเมินความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคู่สมรสก่อน