ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ


เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1 | Phayathai 1 Hospital, Building 1, 1st Floor

 ทุกวันเวลา 7.00-20.00 น. l Open daily  07.00 am. - 08.00 pm.


02-201-4600 ต่อ 2346-47 | +662-201-4600 ext. 2346-47

 

รพ.พญาไท 1 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร มีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจและศัลยแพทย์หัวใจ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะอีกด้วย และครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการนำนวัตกรรมในการผ่าตัดหัวใจแผลเล็ก การผ่าตัดแบบ Off pump การปิดรูรั่วในหัวใจด้วยร่ม(โดยไม่ต้องผ่าตัด) มาใช้รักษาผู้ป่วย ส่งผลให้ผลการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้น

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (บายพาสหัวใจ) CABG: Coronary Artery Bypass Surgery

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG: Coronary Artery Bypass Surgery) หรือการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โดยแพทย์จะใช้เส้นเลือดบริเวณทรวงอก แขนซ้าย ขา มาเย็บต่อ

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากขึ้น เสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจรั่วเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท เป็นสาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับ หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ

การฉีดสีสวนหัวใจ รักษาได้หากเส้นเลือดตีบตัน

การฉีดสีสวนหัวใจเป็นค้นหาว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันในบริเวณใดและมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมื่อหลอดเลือดแดงที่หัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอลงเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้