ศูนย์ทางการแพทย์

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 2 | Phyathai1 Hospital Building 3, 2rd Floor


เปิดบริการทุกวัน เวลา  08.00  -  20.00 น. (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้าพบทุกครั้ง) 

Open daily from 08.00 am. - 08.00 pm.  (Please contact us before attending an appointment )02-201-4600 ต่อ 3220 , 3222 | +662-201-4600 Ext. 3220 , 3222
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มีมาตรฐานระดับสากล ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา โดยมีทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อีกทั้งมีทีมวิสัญญีแพทย์ที่ช่วยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ร่วมกับทีม เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเปรียบดั่งครอบครัวพญาไท 1

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟื้นตัวเร็ว เดินได้ดี ด้วยวิธีดูแลตนเองหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ภายใน 24 ชม. ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกการงอเข่า ฝึกเดิน เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ด้วยดี

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดข้อเข่า ป้องกันได้ด้วยการดูแล

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ดี จะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยจะเจ็บน้อยและกลับมาเดินได้เป็นปกติเร็วขึ้น

กินอะไรให้ข้อเข่าแข็งแรง

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดการอักเสบ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

กิจกรรมที่ควรเลี่ยง เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อม

การออกกำลังกายหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างอาจทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น การวิ่ง การขี่จักรยาน การนั่งที่ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมได้