ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิก หู คอ จมูก


โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 3 อาคาร 2 | Phyathai 1 Hospital, 3rd Floor, Building 2
วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.30  -  19.00  น.  |  Monday - Saturday from 08:30 am. - 07:00 pm.
วันอาทิตย์  เวลา  09.00  -  16.00  น. | Sunday, from 09.00 am. - 04.00 pm.

02-201-4600 ต่อ 3308 | +662-201-4600 Ext. 3308

รพ.พญาไท 1 ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญโสตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกการพูด ทำให้สามารถ วินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคลุม ทันสมัย ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง