ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เล่น(ของเล่น)อย่างไร ให้ลูกน้อยสนุกและช่วยเสริมพัฒนาการ

ลูกไม่สนใจเล่นของเล่น เล่นได้ไม่นานก็เบื่อ แล้วแบบนี้ลูกจะได้เสริมสร้างพัฒนาการหรือไม่? พ่อแม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้ ด้วย 3 หลักการนี้เลย..

ถ้าไม่อยากให้ลูก “ตัวเล็ก”... พ่อแม่ต้องทำอย่างไร

การเข้ารับการตรวจประเมินถึงสาเหตุและเข้ารับคำแนะนำตามความเหมาะสมของเด็กที่โตช้ากว่าเพื่อน ก็เพื่อให้ลูกได้รับการดูแลรักษาและส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพได้ต่อไป

ไข้เลือดออกในเด็ก... ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน

โรคไข้เลือดออกในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

ลูกตัวเตี้ยกว่าเกณฑ์หรือเติบโตช้าผิดปกติ พ่อแม่สังเกตได้อย่างไร?

พ่อ แม่หลายท่าน อาจกำลังเป็นกังวลอยู่ เมื่อบุตรของท่านประสบปัญหา ตัวเตี้ย ตัวเล็ก เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน, ลูกตัวเล็กทั้งที่ พ่อ แม่สูง, หยุดหรือชะลอการเจริญเติบโต เพราะความสูงมีผลต่อร่างกายและ