ศูนย์ทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออกอันตราย วัคซีนช่วยได้ลดปัญหา

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีการระบาดในประเทศไทยเกือบทั้งปี แต่จะระบาดมากในฤดูฝนเพราะยุงลายจะขยายพันธุ์ได้ดี เมื่อเด็กๆ เมื่อถูกยุงลายที่เชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) กัดจะทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งสามา

อยากเลิกบุหรี่…แต่ทำไมเลิกยากจัง?

บุหรี่..สูบแล้วติด พอคิดจะเลิก ไม่สูบก็หงุดหงิด กระวนกระะวาย...สุดท้ายกลับมาสูบอีก คุณกำลังมีปัญหาเช่นนี้อยู่หรือไม่ “อยากเลิกบุหรี่ แต่เลิกไม่ได้”

หอบหืด...เรื่องเรื้อรังเพราะปัญหาใกล้ตัว

เมื่อหอบหืดมาเยือนความสุขในชีวิตย่อมถดถอย เพราะคุณคงไม่สามารถนอนหลับได้เหมือนปกติ และไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

“ไอ” มานานทำไมไม่หายสักที คำถามนี้หมอมีคำตอบ

หลายครั้งที่การไอกลายเป็นความเคยชิน ทำให้หลายคนเกิดความชะล่าใจไม่เข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง ทำให้อาการทรุดหนักลงกว่าเดิมหรือนำไปสู่โรคอื่นๆ ตามมา