ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก | Phayathai Hospital 1, Building 1, 1st Floor, Outpatient Department
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.  | Open daily from 07.00 am. to 10.00 pm.
02-201-4600 ต่อ 2157 หรือ 2165 , 2111หรือ 2166-8 | (+66)2-201-4600 ext. 2157 or 2165, 2111, and 21

ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลพญาไท 1 ตรวจและรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, โรคเลือด, โรคมะเร็ง, โรคข้อและระบบภูมิต้านทาน ซึ่งโรคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกิดเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือตามวัย การรักษาของโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เนื่องจากทางโรงพญาบาลพญาไท 1 มี ทีมอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่คนไข้ที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังได้รับการรับลองจากหน่วยงานประเมินกระบวนการทางคุณภาพสถานประกอบการโรงพยาบาล หรือ HA ดังนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจในทีมแพทย์ที่ให้บริการของทาง ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้อย่างอุ่นใจ นอกจากนี้ทางศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลพญาไท 1 ยังมี คลินิกโรคทางพันธุกรรมและมะเร็งในครอบครัว สำหรับให้บริการให้คำปรึกษาและรักษาคนไข้ที่ป่วยมีความบกพร่องทางพันธุกรรมอีกด้วย

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ