ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกตา


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 3 | Phyathai 1 Hospital, Building 2, 3rd Floor

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.00 น. เวลา 17.00 – 19.30 น. |

Monday to Friday from 08:30 am.  to 12:00 pm. ,  01:00 pm. to 3:00 pm. , and 05:00 pm. to 07:30 pm.

วันเสาร์  เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 17.00 น. | Saturday  09.00am. to 12.00pm.  and 01.00 pm. to 05.00 pm.

วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 14.00 – 16.00 น. |  Sunday  09.00 am.  to 12.00 pm. ,  and 02.00 pm. to 04.00 pm.


02-201-4600 ต่อ 2365-7 | (+66)2-201-4600 ext. 2365-7

รพ.พญาไท 1 บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคตาครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ของโรคตา ส่งผลให้การวินิจฉัยอาการของโรคเบื้องต้นมีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องอย่างทันท่วงที 


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง