ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 6 | Phyathai 1 Hospital, Building 1, 6th Floor
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.  |  Monday - Friday, 08:00 am. -  8:00 pm.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.  |  Saturday - Sunday or Public Holidays 
 08.00 am. - 6.00 pm.

โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Call Center 1772 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2640-1111 ต่อ 2609-2611 | Or (+66)2640-1111 ext. 2609-2611

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Physical Medicine & Rehabilitation) สาขาวิชาชีพที่เรียกแบบย่อว่า “PM&R” เป็นสาขาเฉพาะทาง เน้นในทางป้องกันวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด ในกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีความสามารถในการทำงานของร่างกายน้อยกว่าปกติ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าปกติเช่นกัน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 (Palliative care in Phyathai 1 Hospital)

การดูแลผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 คือการเน้นบริการที่ดีในเรื่องการดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ทำไมต้องกายภาพบำบัด..ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เพราะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke มักส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การกายภาพบำบัดจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความพิการลดน้อยลงและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้