ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป


โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 7 อาคาร 1 | Phyathai 1 Hospital, Building 1, 7th Floor

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.  |   Open daily from 7.00am.- 4.00 pm.

โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Call Center 1772 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2741 | Tel: +66-2-201-4600 ext. 2741
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 1 เน้นการวางแผนดูแล และส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ได้ตั้งแต่ระยะแรก และยังมีบริการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Health Care) “ที่วางแผนการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกที่เปลี่ยนการรักษาเป็นการป้องกัน” พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพียบพร้อม ทั้งด้านรังสีวิทยา และห้องปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้มีสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย

บริการทางการแพทย์

  • การตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check up) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการทำงานในระบบใหญ่ๆ ของร่างกายประจำปี โดยจัดทำเป็น Package ของการตรวจที่แบ่งตามอายุและความเสี่ยงต่อโรคของผู้รักสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจเพื่อ Scan โรคเฉพาะ เช่น หัวใจ สมอง เป็นต้น

  • การตรวจสุขภาพเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคล (Comprehensive Check up) เป็นการตรวจวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียดลึกถึงระดับพันธุกรรม ตรวจดูปริมาณฮอร์โมน สารอาหาร และวิตามินภายในร่างกาย เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพที่ลึกกว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคและการสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และการชะลอวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ศูนย์เวชพันธุศาสตร์ (Genetic Well Being Center) เป็นการตรวจยีนส์และ DNA ภายในร่างกาย เพื่อระบุโรคที่มีโอกาสเป็นในอนาคต ระบุการเกิดปรากฏการแพ้ยา หรือการตอบสนองยาที่ผิดปกติ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปก่อนการแต่งงาน ผู้ที่มีโรคเรื้อรังจำเป็นต้องใช้ยามากและนาน เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือมะเร็ง เพื่อประเมินขนาดของยาที่เหมาะสม รวมทั้งวางแนวทางการหลีกเลี่ยงโรคที่มีโอกาสจะเป็นในอนาคต

  • ศูนย์ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต (Total Lifestyle Modification Center) เป็นศูนย์ที่ให้บริการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคที่พบจากการตรวจสุขภาพในระดับต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีในระดับต่างๆ ใกล้เคียงปกติโดยไม่ต้องใช้ยารักษาหรือใช้ยารักษาให้น้อยลงเพื่อลดผลข้างเคียงของยา ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

COMPREHENSIVE CHECK UP ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืน เพราะสุขภาพดีทำให้เรายิ้มได้

Comprehensive Check Up เป็นการตรวจสุขภาพที่มุ่งเน้นการป้องกันเชิงลึก และชะลอความเสื่อมของร่างกาย โดยวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ร่วมถึงการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด อาทิ กา

ยิ่งสูงวัย ยิ่งเสี่ยงงูสวัด

งูสวัด (Shingles) คือโรคติดเชื้อไวรัส มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอีสุกอีใส (Chickenpox) โรคอีสุกอีใสสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่งูสวัดนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เคยเ

รู้ไหม...เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องฉีดวัคซีน

ไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่ผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยก็ไม่ควรมองข้าม ซึ่งวัคซีนนี้จะช่วยป้องกันโรครุนแรง อย่าง โรคบาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ หรือ ปวดบวม ตลอดจนโรคเรื้อรังที่อาจกลายเป็นมะเร็ง