ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและรถพยาบาล


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1 | Phayathai Hospital 1, Building 1, 1st Floor

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. l Open 24 hours a day

Phyathai Call Center 1772


Phyathai Call Center 1772

ศูนย์บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 1 พร้อมให้บริการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินในบ้านพัก/หรือนอกสถานที่ ทุกประเภท ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อยังชีพผู้ป่วยจนกว่าจะมาถึงโรงพยาบาล นำมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

อีกทั้งยังมีบริการ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย และเป็นคันที่ 5 ของโลก มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศเยอรมันนีและอเมริกาว่าสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้รวดเร็วกว่ารถพยาบาลทั่วไป


หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่(Mobile CT & Stroke Treatment Unit)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีกว่า ในบริการระบบ “โทรเวชกรรม” (telemedicine คือ การรักษาผู้ป่วยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ video conference ) ซึ่งแตกต่างจากการรักษาในระบบเดิมที่ต้องรีบนำผู้ป่วยฝ่าการจราจรที่ติดขัดมารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที ทำการถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถ วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่(mobile laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ video conference เพื่อพิจาณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด กับทีม ประสาทแพทย์ stroke โรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการรักษาทางไกลในโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองพญาไท 1 กว่า 15 แห่ง มาเป็นเวลากว่า 4 ป ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและความปลอดภัยขั้นสูงเช่นเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยในหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อน โรงพยาบาลพญาไท1

วิธีการขอรับบริการ Mobile CT & Stoke Treatment Unit
มีอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการหรือสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โทร 1772 กด 7 เรียกใช้บริการหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stoke Treatment Unit) โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ในอัตราค่าบริการเหมือนรถพยาบาลทั่วไป

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง