ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกทางพันธุกรรม
Call Center 1772

คลินิกโรคทางพันธุกรรม โรงพยาบาลพญาไท

มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยให้บริการดังนี้

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์, โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม, โรคกล้ามเนื้อและประสาทเสื่อม, โรคธาลัสซีเมีย, รวมทั้งภาวะพิการแต่กำเนิด, ภาวะพัฒนาการช้าหรือปัญญาอ่อน, โรคชักพันธุกรรม

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครโมโซม และโรคที่มีความผิดปกติของยีนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสื่อม และระบบประสาทเสื่อม

ตรวจค้นหาความเป็นไปได้ในการได้รับสืบทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งจะแสดงผลในอนาคต เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งเต้านม, มะเร็งไข่, โรคหัวใจ,โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมก่อนมีบุตร (ในกรณีที่ พ่อ หรือ แม่ เป็นพาหะ) เช่น โรคธาลัสซีเมีย

ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวินิจฉัยก่อนคลอด
ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลพญาไท 1
Call Center โทร 1772

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เตรียมพร้อมก่อนมีบุตร...กับการตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรม

การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหายีนที่บกพร่องที่แฝงอยู่ในร่างกายของเราจะนำไปสู่การวางแผนการมีบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด