ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและนอนกรนในเด็ก


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 3 | Phyathai 1 Hospital, Building 2, 3rd Floor


เปิดบริการ
วันอังคาร 09.00-15.00 น. | Tuesday 09.00 AM.-03.00 PM.
วันพุธ 09.00-20.00 น. | Wednesday 09.00 AM.-08.00 PM.
วันพฤหัส 09.00-15.00 น. | Thursday 09.00 AM.-03.00 PM.
วันศุกร์ 09.00-13.00 น. | Friday 09.00 AM.-01.00 PM.
วันอาทิตย์ 10.00-20.00 น. | Saturday 10.00 AM.-08.00 PM.

โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Call Center 1772 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ


โทร. 02-201-4600 ต่อ 3111, 3112 | Tel. +662-201-4600 ext. 3111, 3112คลินิกโรคระบบหายใจและนอนกรนในเด็ก (Respiratory & Snoring Clinic) โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กแต่ละราย โดยทีมแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เรียกว่าสหสาขาวิชาชีพ จะทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้ผลการรักษาทุกภาวะการเจ็บป่วยของเด็กๆ หายดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและปอดในเด็ก ได้แก่

 • คัดจมูก น้ำมูกไหลเรื้อรัง มากกว่า 2 สัปดาห์ หรือเป็นๆ หายๆ

 • น้ำมูกข้น และ/หรือเสมหะข้น สีเหลือง เขียว หรือหายใจมีกลิ่นเหม็น

 • ไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ หรือไอมีเสมหะปนเลือด

 • หายใจเสียงดังผิดปกติ

 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ที่เป็นมากกว่า 2 ครั้งต่อปี

 • ปอดบวม หรือปอดอักเสบที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น หรือเป็นซ้ำมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป

 • กระดูกทรวงอกผิดรูป

 • ตรวจเอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ เช่น มีก้อน หรือมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด

 • โรคปอดอักเสบเรื้อรังในทารกแรกเกิด (BPD; Bronchopulmonary dysplasia)

 • นอนกรนมากกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ ร่วมกับมีอาการหยุดหายใจ หายใจสะดุด หายใจเฮือก และสะดุ้งตื่นขณะนอนหลับ

 • ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ร่วมบ้าน หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคปอด

การให้บริการ

การตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)

 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

 • การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing)

 • การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Fiberoptic bronchoscope)

 • การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test) ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น นอนกรน หายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบรุนแรง

 • วัคซีนไอพีดี (IPD; Invasive pneumococcal disease)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่

การบำบัดรักษาทางระบบหายใจ

 • ออกซิเจน
 • เครื่องพ่นยา
 • เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก
 • เครื่องช่วยหายใจผ่านท่อช่วยหายใจ

การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบหายใจที่มีอาการรุนแรง 

 • ปอดอักเสบ
 • ภาวะหายใจล้มเหลว 

พญ.สิริพิมพ์ หนูเส็ง
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจ
และเวชบำบัดวิกฤต จากโรงพยาบาลพญาไท 1
ตารางออกตรวจ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบทางเดินหายใจในเด็ก

โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็ก คือ โรคติดเชื้อตั้งแต่ช่องจมูก จนถึงถุงลมในปอดแบบเฉียบพลัน เช่น คออักเสบ หูอักเสบ ไซนัสอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบหรือปอดบวม เป็นต้น

เมื่อลูกเป็นหวัด มีไข้ ดูแลอย่างไรให้หายดี

เมื่อลูกน้อยเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัด การให้ยาลดไข้ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เสียก่อน แต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเองได้ก็คือการให้ลูกดื่มน้ำมากๆ และเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี

วัคซีนเด็กแรกเกิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกแข็งแรง

เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดยังไม่แข็งแรง คุณพ่อคุณแม่จึงควรเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ลูก ด้วยการรับ “วัคซีน” ซึ่งจะปกป้องลูกจากการเจ็บป่วยจากโรคที่รุนแรงต่างๆ ได้

โรคระบบทางเดินหายใจ รู้จักไว้ปลอดภัยกว่า

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ฝนตกมากขึ้น ปริมาณความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น แถมบางวันอากาศก็ร้อนมากกว่าปกติ เป็นผลทำให้ร่างกายปรับตัวรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ทัน นอกจากนี้ยังเป็นฤดูที่มีการร