ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ชีวีสุข (ศูนย์มะเร็ง)


ศูนย์ชีวีสุข โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 3 | Phyathai 1 Hospital, Building 1, 3th Floor

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น. l Open daily 07.00 am. - 05.00 pm.


Call Center 1772 หรือ 02-201-4600 ต่อ 2377 | +662201-4600 ext. 2377
ศูนย์มะเร็ง (ศูนย์ชีวีสุข) โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้บริการทางด้านคำปรึกษา

ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยทีมสหสาขาเพื่อการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ (MDT Team)ซึ่งประกอบไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาลชำนาญการด้านมะเร็งในสาขาต่างๆ ทีมเภสัชกร และทีมนักจิตวิทยาสำหรับบำบัดทางจิตใจให้กับคนไข้มะเร็งในระยะสุดท้าย โดยจะมีระบบการคัดกรองคนไข้ไปยังคลินิกเฉพาะทาง ซึ่งคนไข้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ จากนั้นแพทย์เจ้าของไข้จะนำข้อมูลการวินิจฉัยอย่างละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ (MDT Team)เพื่อหาแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนไข้คนนั้นๆ อันนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุดซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตระหว่างและหลังการรักษาคนไข้มะเร็ง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Precision Cancer Medicine ต่างกับการตรวจมะเร็งทั่วไปยังไง ?

การเจาะตรวจชิ้นเนื้อ ตรวจวิเคราะห์มะเร็งแบบเจาะลึก “Precision Cancer Medicine” แค่เจาะเลือดส่งตรวจ ก็ทำให้แพทย์รู้ลึกไปถึงรายละเอียดแห่งมะเร็ง จนนำมาซึ่งการให้ยารักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม

MDT Cancer ออกแบบการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มทางเลือกเปิดโอกาสหาย

“มะเร็ง” หนึ่งในโรคที่คนส่วนใหญ่เอาชนะได้น้อยมาก เนื่องจากคนไข้มักมารับการตรวจเมื่ออาการเข้าสู่มะเร็งระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ทั้งนี้การที่แพทย์จะสร้างความมั่นใจในการรักษามะเร็งนั้น ทีมแพทย์จะพยายา

สร้างเกราะป้องกันให้ผู้ป่วยมะเร็ง ฉบับรู้ทันไวรัส COVID-19!

เมื่อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าตนเองจะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งที่อาจมีภูมิต้านทานต่ำจากการรักษา จึงจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างเกราะป้

Precision Cancer Medicine ถอดรหัสพันธุกรรม รักษามะเร็งเฉพาะบุคคล

Precision Cancer Medicine หรือการตรวจความผิดปกติระดับพันธุกรรม เป็นวินิจฉัยลึกถึงการกลายพันธุ์ ต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้เฉพาะบุคคล