ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 4 | Phyathai 1 Hospital, Building 2, 4th Floor


วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 | Monday - Friday 09.00 am. - 08.00 pm.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น. |  Saturday - Sunday and public holidays 09.00 am. - 06.00 pm.

โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Call Center 1772 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ


02-201-4600 ต่อ 3415- 21 | +662201-4600 ext. 3415-21

รพ.พญาไท 1 ตระหนักในความสำคัญของการมีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี จึงจัดให้มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร คอยให้ คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน ด้วยมาตรฐานการรักษาที่คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพระดับมาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็วและแสนประทับใจจากบุคลากรทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ภายใต้ระบบคุณภาพ HA

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรรู้! เมื่อคิดจะจัดฟัน

อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่า การจัดฟัน ไม่ใช่แฟชั่นแต่เป็นการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการบดเคี้ยว การพูด การออกเสียง สร้างความลำบากในการดูแลรักษาความสะอาด

มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคพันธุกรรมที่หายขาดได้ แค่ต้องรู้ตัวให้ไว!!

มะเร็งลำไส้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคได้มากถึง 10% หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้ บวกกับมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียหรือถ่ายเป็นเลือดร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที