ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็ง


โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 4 | Phyathai 1 Hospital, Building 1, 4th Floor  
02-201-4600 ต่อ 2426-27, 3763 | +662201-4600 ext. 2426-27, 3763


ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพญาไท 1 ให้บริการทางด้านคำปรึกษา

ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยทีมสหสาขาเพื่อการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ (MDT Team)ซึ่งประกอบไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาลชำนาญการด้านมะเร็งในสาขาต่างๆ ทีมเภสัชกร และทีมนักจิตวิทยาสำหรับบำบัดทางจิตใจให้กับคนไข้มะเร็งในระยะสุดท้าย โดยจะมีระบบการคัดกรองคนไข้ไปยังคลินิกเฉพาะทาง ซึ่งคนไข้จะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ จากนั้นแพทย์เจ้าของไข้จะนำข้อมูลการวินิจฉัยอย่างละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ (MDT Team)เพื่อหาแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนไข้คนนั้นๆ อันนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุดซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตระหว่างและหลังการรักษาคนไข้มะเร็ง  MDT TEAM  
 
ศ.นพ.วรชัย รัตนธราธร
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งด้วยยา

     
 
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ.วิไลลักษณ์ ปิติเมธา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 
 
นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ.อภิรักษ์ ปลอดดี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 
 
พ.อ.ดร.นพ.สุขไชย สาทถาพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
นพ.หะสัน มูหาหมัด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
 
 
ผศ.พญ.กมลรัตน์ พิบูลย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
พญ.วิจิตรา อาสาฬห์ประกิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
 
 
พญ. จิราพร แสงแก้วสันติสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
พญ. เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
 
 
ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาโมเลกุลการแพทย์
พ.อ.นพ.ธารา พูลประชา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา
 
 
นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา
นพ.นภสิทธิ์ วีรสมัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย
 
 
พญ.สุรางค์ สู่พานิช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย
พล.ร.ต.นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทางนรีเวช
 
 
นพ.กิตติชัย เหลืองบุญทวี
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดและโรคทรวงอก
นพ.บุรินทร์ อาวพิทยา
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 
 
พญ.ธิศรา วีรสมัย
สูตินรีแพทย์
นพ.ปวิณ ดุรงคเวโรจน์
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ์
 
           

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

MDT Cancer ออกแบบการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มทางเลือกเปิดโอกาสหาย

“มะเร็ง” หนึ่งในโรคที่คนส่วนใหญ่เอาชนะได้น้อยมาก เนื่องจากคนไข้มักมารับการตรวจเมื่ออาการเข้าสู่มะเร็งระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ทั้งนี้การที่แพทย์จะสร้างความมั่นใจในการรักษามะเร็งนั้น ทีมแพทย์จะพยายา

สร้างเกราะป้องกันให้ผู้ป่วยมะเร็ง ฉบับรู้ทันไวรัส COVID-19!

เมื่อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าตนเองจะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งที่อาจมีภูมิต้านทานต่ำจากการรักษา จึงจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างเกราะป้

Precision Cancer Medicine ถอดรหัสพันธุกรรม รักษามะเร็งเฉพาะบุคคล

Precision Cancer Medicine หรือการตรวจความผิดปกติระดับพันธุกรรม เป็นวินิจฉัยลึกถึงการกลายพันธุ์ ต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้เฉพาะบุคคล

ภาวะโลหิตจาง… ภาวะที่ต้องหาสาเหตุ

ท่านเคยมีอาการต่างๆ เหล่านี้หรือไม่... เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อ่อนเพลีย หงุดหงิด หน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีคนทักว่าซีด เหลือง หากท่านมีอาการเหล่านี้ เป็นไปได้ว่าท่านอาจกำลังมีภาวะโลหิตจางก็เป็นได