ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ


โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์โรคทางเดินอาหาร อาคาร 1 ชั้น 12 | Phyathai 2 Hospital, Gastrointestinal and Liver diseases center, Building 1, 12th floor
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. | Monday - Friday from 08.00 am.- 08.00 pm.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. | Saturday - Sunday from 08.00 am. - 05.00 pm.
0-26172444 ต่อ 7401, 7406 | +662 617 2444 Ext. 7401, 7406


โรคตับ และระบบทางเดินอาหาร


รพ.พญาไท 2 ดูแลและรักษา โรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด เช่นโรคตับและอื่นๆ ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคของตับ น้ำดี มะเร็งตับ ตับอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ เป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ริดสีดวง และกระเปาะในลำไส้ใหญ่ โดย จะเป็นศูนย์ที่ครบวงจร เป็น One Stop Service มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอายุรกรรมและการผ่าตัด ทั้งแบบปกติหรือการส่องกล้อง ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยศูนย์ย่อยๆ เช่น คลินิกทางด้านโรคกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ศูนย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์โรคตับและทางเดินน้ำดี นอก จากนั้นยังจะเพิ่มศูนย์การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจร โดยจะนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมารวมกัน เพื่อความสะดวกของคนไข้ที่มาใช้บริการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมตัวตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้องเข้าทางปาก (ESOPHAGO GASTRO DUODENOSCO

การตรวจกระเพาะอาการและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้องเข้าทางปาก นั้นเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น ก่อนการส่องกล้อง ผู้ป่วยจะได้รับยาเฉพาะที่โดยการให้กลืนยาชา ซึ

กรดไหลย้อน โรคเรื้อรัง...ที่รักษาได้!

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน(GERD-เกิร์ด) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหาร การนอน และลักษณะนิสัยต่างๆ ซึ่งทำให้โรคกรดไหลย้อนมีการแสดงอาการแ

สิ่งที่ควรรู้...ก่อนเข้ารับการตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร (Esophageal pH Monitoring)

การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารเป็นการวัดความถี่และระยะเวลาที่กรดในกระเพาะไหลย้อนเข้าสู่หลอดอาหาร เป็นการวินิจฉัยมาตรฐานสำหรับโรคกรดไหลย้อน รวมทั้งประเมินผลของการให้ยารักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนว่าสามารถควบคุมการ

ชอบ “ท้องผูก” มาตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักกันดีกว่า..

การตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเป็นการตรวจสำหรับผู้ป่วยท้องผูกหรือมีความผิดปกติของการกลั้นอุจจาระ เพื่อหาความผิดปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย วัดความแข็งแรง