ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2 | Phayathai 2 Hospital Building B, 2nd Floor
เปิดบริการทุกวัน เวลา  06.30-20.00น. ( บริการที่ อาคาร B ชั้น 2 )  |  Open daily from 6.30 am - 8.00 pm. (At Building B, 2nd floor) and
และ เวลา  20.00-22.00น. ( บริการที่ อาคาร A ชั้น 1 ) | from 08.00 pm. -10.00 pm. (At Building A, 1st floor)
0-2617-2444 ต่อ 3219, 3220 | +662617-2444 Ext. 3219, 3220


โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ได้แบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็นโซนเด็กสุขภาพดี (วัคซีน) และโซนรักษาเด็กป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพื่อป้องกันการติดต่อหรือแพร่เชื้อ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของศูนย์สุขภาพเด็ก และลดความกังวลใจในอาการของลูก และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนั้น  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก มีความพร้อมในการดูแล และให้การรักษาเบื้องต้น นอกเหนือจากทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และครบทุกสาขา พยาบาลโดยมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กสูงอีกด้วย

ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 2 ยังให้ความสำคัญในการออกแบบสถานที่ ห้องตรวจ ที่คำนึงถึงผู้รับบริการเด็ก โดยศูนย์สุขภาพเด็กได้เน้นบรรยากาศโลกใต้ท้องทะเล เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจในระหว่างที่เข้ามารับบริการมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วยังคัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง อีกด้วยศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

เด็กควรได้รับการเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเกิดจนโต ปัจจุบันพ่อแม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกมากขึ้น

โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีแผนกกุมารเวชไว้คอยให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ คอยให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือ วินิจฉัยและบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนรับปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาการเจ็บป่วยของระบบต่างๆ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาการเป็นไปตามวัยเพื่อเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

การบริการ

 1. 1. บริการวัคซีน
 2. 2. ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
  •     • คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
  •     • คลินิกฝึกและแก้ไขปัญหาการพูด
  •     • คลินิกทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์ทางจิตใจ
 3. 3. ดูแลรักษาโรคและปัญหาของระบบต่างๆได้แก่
  •     • คลินิกทารกแรกเกิด
  •     • คลินิกโรคหัวใจ
  •     • คลินิกโรคเลือด
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
  •     • คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท
  •     • คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต
  •     • คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต
  •     • คลินิกโรคภูมิแพ้
  •     • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
  •     • คลินิกโรคผิวหนัง
  •     • คลินิกศัลยกรรมเด็ก
  •     • คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 4. 4. ศูนย์นวดสัมผัสทารก
 5. 5. การคำปรึกษาเรื่องการให้นมบุตร
  •      • คลินิกนมแม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. 1. ห้องตรวจมี 23 ห้อง
 2. 2. ห้องให้การพยาบาลแยกจากห้องฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน
 3. 3. มีห้องให้นมบุตร
 4. 4. โซนเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Blood Test Allergy) มีข้อดีอย่างไร

โรคภูมิแพ้ หนึ่งในโรคที่มักพบบ่อยในเด็กเล็กถึงเด็กโต ซึ่งการตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด คือทางเลือกหนึ่งที่ช่วยค้นหาสารก่อภูมิแพ้ที่แท้จริงได้

เช็กให้ชัวร์! ลูกเป็นเด็กติดเกม (Gaming disorder) หรือมีปัญหาทางจิตเวชแอบซ่อนอยู่

ปัญหาเด็กติดเกมย่อมส่งผลให้พ่อแม่เป็นกังวล แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโรคติดเกมนั่นก็คือปัญหาทางจิตเวชซ่อนอยู่ จนทำให้เด็กเลือกใช้เกมเพื่อการเยียวยา

5 โรคระบาดในเด็ก อันตรายที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง

ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กๆ ป่วยได้ง่าย เพราะยังมีภูมิต้านทานที่ไม่ดีนัก และอาการมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ พ่อแม่จึงควรระวัง 5 โรคระบาดเหล่านี้

โรคเฮอร์แปงไจนา (Herpangina) โรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายกับลูกน้อย

โรคเฮอร์แปงไจนา โรคจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับมือ เท้า ปาก แต่จะมีอาการที่แตกต่างกัน คือ จะมีแผลเฉพาะที่ปากเท่านั้น