ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 5 | Phyathai 2 Hospital, Building A, 5th floor เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น. l Open daily from 07.00 am.- 04.00 pm.
(เฉพาะวันอังคารกับวันพุธ ให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 20.00 น.)
โทร 0-26172444 ต่อ 5424 ,5425 | +6626172444 Ext. 5424 ,5425

โรคเบาหวาน ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วย เบาหวาน มากถึง 3 ล้านคน พบได้ทุกเพศและทุกอายุ แต่จะพบมากในกลุ่มอายุมากว่า 40 ปี ขี้นไป มีโอกาสเป็นเบาหวานมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยน แปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวานจัด ความเครียด และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โรคเบาหวาน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เกิดจากตับอ่อนสร้าง ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน ถ้าน้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ หรือนำไปใช้ได้ไม่เต็มที่ ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงผิดปกติ หากควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีในผู้เป็นเบาหวาน จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ

ทั้งภาวะแทรกซ้อนที่ ตา ไต หัวใจ หลอดเลือด และเส้นประสาททั่วร่างกาย มีผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น การมองเห็นผิดปกติ เป็นต้อกระจกก่อนวัย จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หากปล่อยให้ความรุนแรงของโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยากต่อการรักษาอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานปกติ ดังนั้น การรักษาโรคเบาหวาน จึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียว จะต้องมุ่งเน้นไปที่การค้นหา ป้องกัน และรักษาโรคแทรกซ้อนที่อาจพบร่วมด้วย

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างนะ

เบาหวาน เป็นภาวะของโรคที่เกิดจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง ขณะที่เนื้อเยื่อของร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลนั้นไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆ จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนกับ ตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใ

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเอง ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างเหมาะสม

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองเป็นประจำ จะเป็นตัวสะท้อนผลของยาที่ใช้รักษา และยังรู้ว่าพฤติกรรมใดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย ทำให้มีการวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่ง

โรคเบาหวานอันตราย แตกต่างอย่างไรใน 4 ชนิด

โรคเบาหวาน ก็คือโรคที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ โดยเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยทำร่างพัง ต้องระวังรีบตรวจรักษา

ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่สร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานและควบคุมระดับอุณหภูมิของร่างกาย ทั้งยังมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ทั้งหมด