ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 16 อาคาร 2 | Phyathai 2 Hospital, 16th Floor, Building 2

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00-20.00 น. |  Monday - Saturday  from 06.00 am. to 8.00 pm.

วันอาทิตย์ 06.00-16.00 น.  |  Sunday from 06.00 am. to 4.00 pm.


0-2617-2444 ต่อ 1676, 1683-4 | (+66)2617-2444 ext. 1676, 1683-4


ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลพญาไท 2

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลพญาไท 2 ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ มีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญด้านการฟอกเลือดที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุภาพโรงพยาบาล HA (Hospital accreditation) และมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (JCI)

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

“โรคไตมีอาการอย่างไร” คำถามยอดฮิต...ที่ไร้ประโยชน์

เจ็บเอว ปัสสาวะเป็นฟอง อาการเหล่านี้ไม่ได้บ่งชี้ถึง “โรคไต” ได้แน่ชัด ในขณะที่โรคไตวายระยะแรกๆ ก็ไม่มีอาการแสดงใดๆ นี่คงเป็นเหตุผลว่า...ทำไมอัตราผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ